Sugestije i zamerke

Primedbe, sugestije, komentari

U cilju unapređenja servisa KoBSON-a svim našim korisnicima omogućeno je da javno iznesu svoj stav. Sve sugestije, zamerke, predlozi i komentari su dobri došli. Ukoliko ne želite da se u okviru komentara vidi Vaše ime, molimo Vas da to naglasite. Komentari se ne objavljuju automatski, već tek nakon potvrde moderatora ovog dela sajta.

Vaš e-mail (*)

Vaše ime (*)

Tekst komenara (*)

Postojeći komentari

prema temi komentara

ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Katarina Popovic (12.06.2019)

Poštovani, da li se časopis "European journal of education" nalazi na SCI listi i koja je njegova kategorizacija prema IF. Hvala! S poštovanjem, KP

Odgovor
Časopis European journal of education (ISSN 0141-8211) se nalazi na SCI listi - Social Sciences Citation Index i njegov IF za 2017. godinu iznosi 0.918, na osnovu koga pripada kategoriji međunarodni časopis - M23.


Razno

Igor (01.06.2019)

Mislim da bi bilo veoma informativno kada bi na početnoj strani za svakog autora omogućili graficki prikaz broja radova po godinama po ugledu na Scopus npr. Hvala što postojite !

Odgovor
Poštovani i dragi Igore, zahvaljujemo na pohvali i umesnoj sugestiji. Razmotrićemo Vaš predlog i pokušati da implementiramo grafički prikaz na način koji će najmanje usporavati rad baze i učitavanje podataka.
Još jednom zahvaljujemo na pomoći da unapredimo naše servise i usluge koje pružamo korisnicima.


Naši u WoS

Knezevic Goran (16.04.2019)

Moje pitanje je zbog cega vise nema zapisa sa mojim radovima u bazi Nasi u WoSu (a bilo ih je 55). Hvala unapred.

Odgovor
Naš krajnji cilj je razrešavanje autorskog imena do nivoa: prezime, ime i srednje slovo, radi formiranja jedinstvenih autorskih lista (ukoliko se desi da imamo autora sa istim prezimenom i imenom). Uvidom u podatke, utvrdili smo da je Vaše srednje slovo "D", stoga smo ga dodali Vašem imenu u svim radovima, i svi Vaši radovi sada se nalaze na jedinstvenoj autorskoj listi Knezevic Goran D. Ukoliko Vam ovo rešenje ne odgovara, budite slobodni da nam pišete na mejl adresu kobson@nb.rs i mi ćemo ukloniti srednje slovo.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Ana (13.04.2019)

Postovani, Da li se casopis Amfiteatru Economic/Rumunski, nalazi na SCI listi?

Odgovor
Časopis Amfiteatru Economic (ISSN 1582-9146) se nalazi na SCI listi - Social Sciences Citation Index i njegov IF za 2017. godinu iznosi 0.664.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Aleksandar (10.04.2019)

Poštovani, da li časopis Mljekarstvo ima impakt faktor veći od 0.49 u poslednjih pet godina?

Odgovor
Impakt faktor časopisa Mljekarstvo (ISSN 0026-704X) za poslednjih pet godina je:
2013 - 0.484,
2014 - 0.481,
2015 - 0.596,
2016 - 0.631,
2017 - 0.529.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Ivana (10.04.2019)

Molim Vas, da li se časopis Risks (ISSN 2227-9091) nalazi na SCI listi, i koja je njegova kategorizacija prema IF (M21, M22, M23...). Hvala

Odgovor
Časopis Risks (ISSN 2227-9091) se ne nalazi na SCI listi i nema IF izdavača Clarivate Analytics.


Razno

Sladjana Vujičić (04.04.2019)

Poštovani, Pojedini autoru su citirali naš časopis koji se nalazi u ESCI (Emerging Sources Citation Index) bazi, međutim ti citati nisu vidljivi na Web of Science. Autori su tačno naveli naziv časopisa, naziv rada, imena autora itd. Na koji način da to ispravimo? Srdačan pozdrav, Sladjana Vujičić

Odgovor
KoBSON nije nadležan za bazu Web of Science. Izdavač baze je Clarivate Analytics i najbolje je njima uputiti pitanje vezano za vidljivost citata. Moguće da još uvek nije izvršeno ažuriranje podataka i da je potrebno izvesno vreme dok ne postanu vidljivi.
Na njihovom sajtu postoji forma za upite.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Ivana (04.04.2019)

POstovani, Molim za informaciju da li se časopis International Journal of Information, Business and Management ISSN: 2076-9202 nalazi na SCI listi, i koja je njegova kategorizacija prema IF? Hvala,Ivana

Odgovor
Časopis International Journal of Information, Business and Management (ISSN 2076-9202) se ne nalazi na SCI listi i nema IF izdavača Clarivate Analytics.


Razno

Srbo Petrović (18.03.2019)

U zborniku instituta za pedagoška istraživanja u preglednom radu u primeru Зборник Института за педагошка истраживања Година 50 • Број 1 • Јун 2018 • 7–24 УДК 159.947.5.072; 159.953.5.072 ISSN 0579-6431 Прегледни рад DOI: https://doi.org/10.2298/ZIPI1801007A ima dva UDK broja . Šta predstavljaju ova dva UDK broja.

Odgovor
Upućujemo Vas na kolege iz odeljenja Serijskih publikacija Narodne biblioteke, gde možete dobiti adekvatan odgovor, s obzirom da se oni bave UDK brojevima. U nastavku je kontakt:
Ljiljana Dragičević (Načelnica Odeljenja Serijskih publikacija)
Mejl: ljiljana.dragicevic@nb.rs
telefon: 2447-362, 2451-242/lokal 40


Naši u WoS

Marija (08.02.2019)

Postovani, htela sam da pitam da li postoji mogucnost da Vam posaljem svoj spisak radova koji se ne pojavljuje u vasoj bazi a ima ih na Scopusu? S postovanjem Marija Vuksanovic

Odgovor
Samo članci iz časopisa i radovi u zbornicima koji su referisani u Web of Science (WoS) bazi izdavača Clarivate Analytics se preuzimaju za KoBSON-ovu bazu Naši u WoS, dok radove iz Scopus baze izdavača Elsevier ne preuzimamo.
Više o bazi Naši u WoS pročitajte na sledećoj stranici - Česta pitanja u vezi Naši u WoS.