Kategorizacija časopisa

Kategorizacija domaćih časopisa

Odluku o kategorizaciji časopisa koji izlaze u Srbiji, donosi ministar, na predlog matičnih naučnih odbora u okviru ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost. Za sva pitanja u vezi sa bodovanjem naučnih radova obratite se analitičarima za pojedinačne naučne discipline: za osnovna istraživanja i tehnološki razvoj.

Od 2016. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja angažovalo je Matematički institut SANU za izradu bibliometrijskog izveštaja o naučnim časopisima iz Republike Srbije. Izveštaj se može pogledati na sledećoj stranici (neophodno je pristupati sa Akademske mreže).
Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa kategorizacijom, mogu obratiti timu Matematičkog instituta putem imejl adrese: bibliometrija-info@mi.sanu.ac.rs.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa.
Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@mpn.gov.rs.

Kategorizacija časopisa (preuzeta sa veb stranice Ministarstva)

naučna oblast 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Referisani u Web of Science       lista lista        lista lista lista lista
Fizika lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Hemija lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Matematika i mehanika lista lista lista                  
Matematika, računarske nauke i mehanika       lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Medicina lista lista lista lista lista lista  lista lista  lista  lista lista lista
Biologija lista lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista lista lista
Geonauka i astronomija lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Elektronika i telekomunikacije lista lista lista                  
Elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije       lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Industrijski softver i informatika lista lista lista                  
Mašinstvo lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista  lista lista lista
Energetske tehnologije i rudarstvo lista lista                    
Energetska efikasnost lista lista                    
Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost     lista lista lista lista lista lista  lista lista lista lista
Materijali i hemijske tehnologije lista lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista lista lista
Biotehnologija i agroindustrija (poljoprivreda) lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista lista lista lista
Zaštita i korišćenje voda u Srbiji lista lista lista                  
Uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha       lista lista lista lista  lista  lista lista lista lista
Društveno-humanističke nauke       lista lista              
Društvene nauke lista lista lista     lista  lista  lista  lista lista lista lista
Istorija, arheologija, etnologija i istorija umetnosti lista lista lista     lista  lista  lista  lista lista lista lista
Književnost i jezik lista lista lista     lista   lista  lista  lista lista lista lista
Srpski jezik i književnost (inostrani izdavači)           lista lista lista  lista lista lista lista