Kobson

IP: 18.207.136.184, N/A

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Успешно одржан Семинар о рецензирању за истраживаче

У Народној библиотеци Србије је 16. септембра 2019. године Oдељење за научне информације у сарадњи са Центром за промоцију науке одржало успешан Семинар у оквиру међународне иницијативе Недеља рецензирања (Peer Review Week).
Током трочасовног семинара предавачи су говорили о темама у распону од тога како добро урадити рецензију, преко етичких аспеката рецензирања до епистемолошких аспеката писања и рецензирања научних радова и функционисања специфичних рецензентских мрежа и платформи као што је Publons. Семинару је присуствовало више од 130 учесника.

За све оне који нису били у могућности да присуствују Семинару презентације са предавања су постављене нашој страници у одељку Предавања, а снимци овог семинара одржаног прошле године у Новом Саду досутпни су на страници Центра за промоцију науке посвећеној Семинару о рецензирању.

Слике погледајте на нашој фејсбук страници.

(објављено 18.09.2019.)

Домаћи часописи реферисани у Scopus-у

У оквиру Scopus индексне базе издавача Elsevier за домаћи часопис Политикологија религије (ISSN 1820-659X) унета је архива од 2007. године.
Такође, још један домаћи научни часопис је почео да се реферише у овој бази - Специјална едукација и рехабилитација (ISSN 1452-7367).

Уредништвима оба часописа честитамо, као и ауторима који у њима објављују радове.

(објављено 03.09.2019.)

Унапређење сервиса ScienceDirect

Издавачи научних информација се труде да својим корисницима обезбеде апсолутни комфор у раду, а самим тим и да им олакшају проналажење релевантних информација. Elsevier је својим корисницима омогућио додатно унапређење, а то је објашњење појединих појмова. ScienceDirect појмовник (ScienceDirect Topics) је у слободном приступу и тренутно је доступан на више од 80.000 страница у природним и биомедицинским наукама. У наредних неколико месеци прошириће се на неколико других научних области.
Избором релевантног чланка/поглавља у књизи, кликом на линковани термин, отвара се појмовник који садржи изабрани и циљани садржај из Elsevier-ове колекције књига, енциклопедија и других дела, а који најверодостојније дефинише изабрани термин. Приступ овом садржају је бесплатан, није условљен претплатом.
Изузетно је користан студентима и младим истраживачима ради што лакшег разумевања научне литературе и термина у новим тематским областима.
Детаљне информације o ScienceDirect Topics-у, као и пример употребе појмовника можете прочитати у оквиру следеће вести на Elsevier-овој веб страници.

(објављено 12.08.2019.)

Објављене корекције импакт фактора за 2018.

Clarivate Analytics је на својој страници објавио корекције импакт фактора за 2018. Постављена је листа часописа која ће се повремено ажурирати. Након закључивања обраде података и публиковања коначних листа на страници издавача, у Journal Citation Reports-u (JCR), ми ћемо ажурирати податке у ЕлеЧас-у.

Подаци публиковани на овој страници могу се сматрати званичним JCR подацима.

(објављено 15.07.2019.)

Импакт фактори за наше часописе у 2018. години

Наслов 2015 2016 2017 2018
Acta Veterinaria - Beograd 0.741 Title Suppr. 0.604 0.656
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.787 0.762 0.887  0.967
Archives of Biological Sciences 0.367 0.352 0.648  0.554
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.617 0.664 0.944 0.806
Computer Science and Information Systems 0.623 0.837 0.613 0.620
Filomat 0.603 0.695 0.635 0.789
Genetika 0.308 0.351 0.392 0.459
Hemijska industrija 0.437 0.459 0.591 0.566
Int Journal of Electrochemical Science 1.692 1.469 1.369 1.284
Journal of Medical Biochemistry 0.742 1.148 1.378 2.000
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 1.239 0.804 1.400 0.859
Journal of the Serbian Chemical Society 0.970 0.822 0.797 0.828
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 3.858 3.139 2.580 2.126
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.372 0.620 0.429 0.614
Panoeconomicus 0.412 0.444 0.438 0.594
Processing and Application of Ceramics 0.944 1.070 1.152 0.976
Psihologija 0.474 0.333 0.396 0.545
Publications de l Institut Mathematique-Beograd Dropped ESCI ESCI ESCI
Science of Sintering 0.781 0.736 0.667 0.885
Serbian Astronomical Journal 0.429 0.529 0.840 0.833
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.277 0.253 0.300 0.299
Thermal Science 0.939 1.093 1.431 1.541
Vojnosanitetski pregled 0.355 0.367 0.405 0.272

 

Више о Journal Citation Report-у и импакт фактору.

(објављено 25.06.2019.)

Импакт фактор часописа за 2018. годину

Подаци о импакт фактору (ИФ) часописа за 2018. годину су преузети и објављени на нашем сајту. Након првобитног учитавања података могу се очекивати извесне корекције.
На сајту издавача публикована је и листа часописа за које ове године није израчунат ИФ. Разлог томе су неправилности у цитираности. Детаљно објашњење налази се на страници издавача Clarivate Analytics -> Title Suppressions.

Часописи које је Clarivate Analytics престао да реферише у WoS- у у претходних 12 месеци:

Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
Science Citation Index Expanded (SCIe)
Social Sciences Citation Index (SSCI)

Неки часописи су задржали импакт фактор, али су променили наслов:

Листа часописа

или је промењен ISSN:

Листа часописа

Објављене су и три нове категорије:

- Quantum Science and Technology
- Development Studes
- Regional and Urban Planning

(објављено 25.06.2019.)

Лајденово годишње рангирање универзитета

Центар за студије друштва и технологије Универзитета у Лајдену спроводи рангирање учинка великог броја светских универзитета на основу различитих библиометријских параметара. Први пут је, као један од критеријума, коришћена родна уравнотеженост не би ли се израчунало колики је удео радова женских аутора у укупном броју објављених научних радова од стране неког универзитета.

Према критеријуму родне избалансираности аутора научних радова на Лајденовој листи, Универзитет у Београду заузео је треће, а Универзитет у Новом Саду шесто место.

Детаљне резултате могуће је прочитати на сајту Центра за промоцију науке, као и на званичној страници Центра за студије друштва и технологије Универзитета у Лајдену.

(објављено 06.06.2019.)

Обезбеђен нов сервис – CAB Abstracts

Обавештавамо кориснике да је омогућен приступ CAB Abstracts бази преко EBSCOhost-а.

CAB Abstracts у издању CABI Publishing, садржи врло значајну литературу у квалитетним сажецима о истраживању и достигнућима примењених наука, укључујући и пољопривреду, шумарство, људску исхрану, ветерину и заштиту животне средине. Обухвата преко 9,2 милиона записа, 449.000 чланака из часописа, радова са конференција и извештаја.

Више информација о овој стручној бази података, можете наћи на EBSCOhost веб страници, а посредством КоБСОН странице до базе можете доћи или преко Брзе странице - Индексне базе - CAB Abstracts или преко менија Сервиси - Индексне базе - CAB Abstracts.

(објављено 28.05.2019.)

Нови сајт издавачке куће АCS Publications

Од 22. маја америчка издавачка кућа ACS Publications ће лансирати свој нови сајт. Поред промењеног изгледа, нови сајт требало би да допринесе лакшој претрази чланака помоћу једноставнијег и модернијег интерфејса. Главне новине тицаће се: једноставније навигације, побољшаног претраживања (доступности апстраката у претпрегледу кроз колекције чланака), видљиве метрике креиране за сваки појединачни чланак и дизајна прилагођеног мобилним и таблет уређајима. 

О променама на сајту ACS Publications-а можете се информисати на следећем линку или путем видеа.


(објављено 21.05.2019.)

Миграција ResearcherID профила на Publons

Закључно са 15. априлом 2019. године, сви отворени ResearcherID профили научних истраживача ће бити премештени на сродну Publons платформу, како је наведено у заједничком саопштењу Publons-а и Web of Science сервиса. Ова промена је настала да би се ауторима омогућила лакша претрага и приступ њиховим радовима реферисаним у Web of Science бази.

У последњих неколико дана, на мејл адресе корисника ResearcherID-а требало је да је стигао линк са упутством како да се улогују на свој ResearcherID преко сајта Publons-а. Уколико се још увек нисте улоговали на Publons, о свим детаљима се можете информисати на следећем линку или путем видеа.

(објављено 15.04.2019.)

Часописи из Србије реферисани у бази Scopus

Домаћи часописи Journal of Graphic Engineering and Design ISSN 2217-379X и Историја 20. века ISSN 0352-3160 почели су да се реферишу у бази Scopus издавача Elsevier.

Уредништвима честитамо, као и ауторима који објављују радове у наведеним часописима.

(објављено 28.03.2019.)

Сигурносна заштита

Поштовани корисници,
Поводом учесталих пријава корисника указујемо вам на могућност појаве следеће ситуације:
Уколико вам је на рачунару инсталирана нека врста сертификата за аутентификацију (електронски потпис и сл.), могуће је да вам се, приликом доласка на КоБСОН страницу, прикаже порука као на слици доле. У том случају потребно је да одаберете опцију "Cancel" како бисте несметано приступили КоБСОН страници.

(објављено 26.03.2019.)

Србија постала 23. земља чланица ЦЕРН-а

Европска организација за нуклеарна истраживања, ЦЕРН, примила је протекле недеље Србију као своју 23. државу чланицу.
Као држава чланица ЦЕРН-а, Србија ће имати право гласања у Савету, ЦЕРН-овом телу које доноси најважније одлуке, и доприносиће буџету установе. Чланирана ће допринети могућностима за запошљавање у ЦЕРН-у, као и учешћу српске индустријие на ЦЕРН-овим тендерима. Више информација можете пронаћи на следећем линку.

(објављено 25.03.2019.)

На трагу “Плана С”

Нови извештај Института за научна истраживања из Филаделфије (The Institute for Scientific Information - ISI) бави се утицајем “Плана С” на савремено академско издаваштво, анализирајући промене које су настале захваљујући његовој примени. Овај план покренут је од стране асоцијације Наука Европе (Science Europe) 4. септембра 2018. године. Он представља иницијативу за глобално ширење отвореног приступа (Open Access), у циљу повећања доступности научних радова који настају у склопу јавно финансираних академских истраживања.

Основна новина “Плана С” односи се на заобилажење претплате која је углавном обавеза читаоца или библиотека. О резултатима истраживања, као и о многим другим темама (разликама између Open/Gold/Hybrid и Green Access-а, међусобној компатибилности сродних платформи попут репозиторијума за часописе у отвореном приступу – DOAJ) можете прочитати на сајту издавача Clarivate Analytis, а комплетан документ преузети на следећем линку.


  

(објављено 18.03.2019.)

Обавештење о променама у подешавању АМРЕС proxy сервиса

Обавештавамо кориснике proxy сервера Универзитета у Београду да ће, услед пуштања у рад нове генерације proxy уређаја, од 1. марта 2019. године сервери са IP адресама 147.91.1.44 и 147.91.1.45 бити деактивирани. Молимо кориснике да у својим интернет претраживачима подесе неке од постојећих IP адреса (147.91.1.41-147.91.1.43) како би имали неометан приступ КоБСОН сервисима. Упутство за подешавање proxy сервера можете пронаћи на страници Начини приступа, а детаљније информације у вези са овим променама можете пронаћи на страницама АМРЕС-а.

(објављено 01.03.2019.)

Обавештење уредништва часописа Психологија

Часопис Психологија обавештава јавност да су непозната лица регистровала веб сајт који се лажно представља као сајт часописа Психологија. Ова лица такође шаљу мејлове научницима широм света лажно се представљајући као уредник часописа проф. др Владимир Хедрих и заменик уредника проф. др Вања Ковић (на сајту наведени као Vladimir Hadrih и Vanja Kowić), обећавајући брзо публиковање радова у замену за новац. На свом сајту користе ISSN број часописа Психологија, копије архиве часописа (које свако може да преузме, јер су Open Access) и копирали су велике делове садржаја сајта Психологије.

Редакција часописа Психологија, као и Друштво психолога Србије предузимају све расположиве законске мере да се овај сајт затвори и такве активности обуставе. Међутим, док се то не деси молимо све да имају у виду следеће чињенице:

  • Једина веб страница часописа Психологија је она на сајту Друштва психолога Србије - http://dps.org.rs/psihologija-journal, којој се може приступити и укуцавањем домена часописа – www.psihologijajournal.org.rs. Међутим страница истог имена без ".rs" не припада нама! Архиве објављених бројева су хостоване на doiSerbia, на Сциндексу, али и на више других сервиса који су сами преузели радове. Радови у Психологији се објављују под Creative Commons лиценцом, што значи да су слободни за преузимање и преношење. Чињеница да се на сајту налазе радови објављени у Психологији не указује да се ради о сајту часописа Психологија.
  • Психологија не тражи новац за објављивање радова, нити било шта наплаћује у вези објављивања рада у Психологији.
  • Психологија излази на 3 месеца, а не месечно.
  • Радови поднети за објављивање у Психологији пролазе вишестепену рецензентску процедуру, која траје колико траје. Мејлови у којима се обећава објављивање рада у року од 2 недеље су лажни.
  • Коначно - радови се у Психологију подносе искључиво преко онлајн уређивачког система Аssistant - http://aseestant.ceon.rs/index.php/psi/login, никако слањем на било коју имејл адресу.

Главни и одговорни уредник часописа Психологија
проф. др Владимир Хедрих

(објављено 29.01.2019.)

Неопходна подешавања

Услед повећаног броја мејлова везаних за сигурносну заштиту на нашем сајту обавештавамо кориснике да је проблем настао услед унапређења портала иностраних издавача на сигурнију верзију. За превазилажење овог проблема неопходно је обрисати кеш и исторују из меморије Интернет прегледача како би се несметано приступало КоБСОН сервисима.
упутство за Mozilla Firefox
упутство за Google Chrome

(објављено 24.04.2018.)